Zakres usług

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

  • prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe,  sprawy o alimenty,
  • prawa spadkowego, w tym stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku,
  • prawa zobowiązań, dochodzenie roszczeń, odszkodowania,
  • prawa rzeczowego,  w tym ochrona własności, postępowania o zasiedzenie,
  • prawa gospodarczego, w tym prawo spółek, zakładanie i rejestracja spółek, pomoc prawna dla przedsiębiorców, reprezentowanie przedsiębiorców w sporach, udział w mediacjach,
  • prawa administracyjnego,
  • postępowania egzekucyjnego, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika,
  • prawa karnego, prawa wykroczeń,
  • prawa pracy, ubezpieczenia społeczne,
  • pomoc prawna w sprawach cudzoziemców-procedury legalizacji pobytu w Polsce, obywatelstwo.

W powyższym zakresie Kancelaria świadczy usługi również dla cudzoziemców w języku angielskim i języku francuskim.

W każdym przypadku istnieje możliwość zwrócenia się do adwokata z zapytaniem dotyczącym konkretnej sprawy. W tym celu uprzejmie proszę o opisanie sprawy i przesłanie za pomocą formularza kontaktowego, bądź mailem